Fakturaservice

Vi postöppnar, skannar, tolkar, arkiverar och ser till att du får in fakturan i LevDoc där du sedan konterar och attesterar.

Papperslös fakturahantering frigör tid och spar pengar. Fyra av tio företag uppger att kostnaderna minskat med minst 40 procent. Ytterligare tre av tio företag har gjort en besparing på mellan 20 och 29 procent. Många av dessa företag sparar in sin investering redan under de första 12 månaderna.