Fakturaservice

Glöm sprättning av kuvert, sortering, arkivering samt inscanning. Låt oss sköta det. Vi öppnar posten, skannar, tolkar, arkiverar och ser till att du får in fakturan i LevDoc där du sedan konterar och attesterar.

Papperslös fakturahantering frigör tid och spar pengar. 8 av 10 företag uppger att kostnaderna minskat med minst 40 procent. Ytterligare 7 av 10 företag har gjort en besparing på mellan 20 och 29 procent. Många av dessa företag sparar in sin investering redan under de första 12 månaderna.

Med vår fakturaservice så har ni tagit steget till en papperslös automatiserad leverantörsfakturahantering vilket frigör mkt tid. spar pengar och ger sinnesro.

Ni slipper sprätta kuvert, knappa in leverantörsfakturor i ekonomisystemet eller leta efter fakturor i pärmar. Ni kan ägna er till andra roligare sysslor.

Vi ser ett ökat behov hos våra kunder att arbeta papperslöst och frigöra tid genom att automatisera sitt fakturahanteringsflöde.

Att frigöra tid idag medför att ni kan lägga tid på andra arbetsuppgifter inom er organisation och låta oss hantera den dagliga hanteringen av era inkommande leverantörsfakturor. Tryggt, säkert och tidsbesparande.

Människor som sitter och arbetar med sina datorer sett utifrån och uppifrån

Fakturaservice som frigör tid och ger sinnesro.