Minska ert klimatavtryck med LevDoc

Att välja LevDoc innebär att gå från fysisk faktura- och dokumenthantering till elektroniska. Det innebär att ni sparar tid, pengar och utrymmen men också minskar ert CO2-utsläpp. Elektronisk dokumenthantering innebär att inga fysiska transporter behövs, men framför allt innebär det att träden kan stå kvar på sin plats och lagra koldioxid, något som är gynnsamt för klimatet.

Som LevDoc-kund får ni varje månad en rapport på hur mycket ni bidragit till minskat CO2-utsläpp. Det kan ni använda i er hållbarhetskommunikation.

Cirkulär ekonomi

LevDocs affärsmodell ”produkt som tjänst” är en del av den cirkulära ekonomin.
Läs mer om oss som Cirkulär aktör på CirkuläraSverige

LevDoc - Cirkulär Aktör

Fakturahantering som frigör tid och sparar träd LevDoc är en produkt och tjänst som förenklar och effektiviserar all fakturahantering för privata och offentliga aktörer. Kunden får månatligt rapport på hur mycket tjänsten bidragit till minskat CO2-utsläpp att använda i hållbarshetsrapporteringen.